Dette er Kontorland

Kontorland har siden oppstarten i 1987 vært en totalleverandør av kontor og IT-løsninger med salg og support av merker og leverandører av høy kvalitet til bedriftsmarkedet. Vi har vært med på både oppturer og nedturer i bransjen og vår filosofi har hele tiden vært tuftet på en nøktern og jordnær drift.

 

Høy servicegrad og god kontakt med markedet er et av våre viktigste suksesskriterier. Vi har derfor som målsetning å alltid være i forkant når det gjelder nye løsninger innenfor vårt fagområde. Markedet er i konstant endring, og det er derfor en stor nytte for oss å ha tett dialog med både kunder og leverandører. På denne måten kan vi til enhver tid være oppgradert på nye produkter og trender.

 

Vi er i dag ca. 50 ansatte som bestreber oss for å servere dere den beste salgs- og serviceoppfølgingen, slik at dere som kunde ønsker å komme tilbake til oss.

 

Liten eller stor kunde – du er alltid velkommen hos oss!

 

Kontakt

Hvorfor velge oss?

Trofaste medarbeidere

Vi har ansatte som har vært her i mange år og du treffer igjen de samme konsulentene eller selgerne.

Lokal service

Vi har serviceavdelinger på alle avdelinger og du får en rask og effektiv respons.

Lokalt lager

Vi lagerfører på alle avdelinger både utstyr, rekvisita til de modeller vi selger selv, og har daglig leveranser til dere kunder. Dette hindrer lengre driftsstans ved eks. tom for toner.

Logistikk og punktlighet

Levering til avtalt tid er en selvfølgelighet, men logistikk kan også være utfordrende. Er det avtalt en leveranse til et tidspunkt, kan dere stole på at vi holder det vi lover.

Alt på et sted

Vi er en totalleverandør innenfor våre fokusområder til kontoret.

 

 

Ledig stilling

Vi har for tiden ingen ledige stillinger, men vi er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere.

 

Send oss gjerne en åpen søknad og CV til vår e-post: firmapost@kontorland.no, og vi vil ta kontakt hvis vi ser behovet.

 

ALMINNELIGE BETINGELSER FOR SALG AV UTSTYR, MASKINVARE OG PROGRAMVARE

KONTORLAND forplikter seg til å levere utstyr, maskinvare og programvare som kunden selv bestiller. KONTORLAND leverer varer på angitt sted. For programvare erverver kunden kun en bruksrett. 

De leverte varer forblir KONTORLAND sin eiendom til de er fullt betalt. KONTORLAND har således salgspant i de leverte varer i samsvar med Pantelovens § 3 – 14, flg.

Kunden er selv ansvarlig for valg av utstyr, herunder definisjonen av sitt behov i denne forbindelse. Dersom maskinvaren eller programvaren skal tilsluttes et eksisterende system, har kunden ansvaret for at leveransen fungerer sammen med øvrig utstyr, se for øvrig punkt 9.

KONTORLAND forplikter seg til å yte service i forbindelse med utbedring av mangler ved den leverte varen som skyldes konstruksjonsfeil, eller materialfeil. Slik reklamasjon må fremmes skriftlig snarest mulig etter at manglene oppdages, og senest innen garantitiden på levert utstyr.

Utbedring skjer ved reparasjon eller omlevering av varer eller deler med samme ytelse etter KONTORLAND sitt valg. Utskiftede deler tilfaller KONTORLAND. For programvare levert av tredjemann der KONTORLAND utelukkende er forhandler, er KONTORLAND sitt ansvar begrenset til leverandøren sitt ansvar.

Utbedring skjer hos KONTORLAND eller utstyrsleverandøren sin utpekte representant. Transportutgifter mv dekkes av kunden så fremt ikke annet fremgår av utstyrsleverandøren sine garantibestemmelser. Dersom utbedring må skje på stedet dekker kunden utgifter til reise, reisetid, diett og opphold i henhold til gjeldende satser.

KONTORLAND er under enhver omstendighet uten ansvar for feil dersom utstyret ikke er brukt etter produsenten sine retningslinjer. Herunder bl.a. dersom kunden foretar endringer i, eller utvider systemet, benytter rekvisita som ikke overholder de anbefalte spesifikasjoner, ikke følger overleverte bruksanvisninger og instrukser, eller benytter utstyret på en annen måte enn forutsatt.

KONTORLAND sitt ansvar ved mangler begrenses til utbedring som angitt. Enhver følgeskade som for eksempel skade på annet utstyr og eiendom, skade på person, tapt fortjeneste og/eller annet direkte eller indirekte tap forårsaket av mangel.

KONTORLAND sitt ansvar er uansett begrenset oppad til leveransen sin kontraktsum.

Leveringstider er å oppfatte som estimert, med mindre det uttrykkelig fremgår at den er bekreftet og KONTORLAND har under enhver omstendighet rett til tilleggstid dersom forsinkelsen skyldes forhold som utenfor egen kontroll som for eksempel, men ikke begrenset til, streik, offentlig reguleringer, importrestriksjoner, force majeure samt forsinkelse fra fabrikk, transport, underleverandører m.v. Ved slike forsinkelser utover 2 mnd. Kan kunden avbestille og partene har i så fall ingen ytterligere krav mot hverandre.

Ved forsinkelser utover bekreftet leveringstid kan kunden kreve dagbot med 0,1% av kontraktsummen for den del av leveransen som forsinkelsen gjelder for hver virkedag som forsinkelsen var, dog begrenset oppad til 10 % av kontraktsum. Ved vesentlig forsinkelse kan kunden heve kjøpet.

×