Nye kassasystemloven

Nytt år, nye muligheter og nye regler.
Fra 1. januar 2017 må kassasystemer som skal tilbys på det norske markedet tilfredsstille
kravene i Kassasystemloven og forskriftene som skal fastsettes til loven.
Bokføringspliktige selskaper må ha tatt i bruk nye kassasystemer fra 1. Januar 2019.

Bakgrunnen for nye kassasystemloven
I en rapport fra «Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge» anslås det at 20 prosent av omsetningen i engros- og detaljhandel er svart.
For hotell- restaurant og serveringsbransjen ligger det på 19 prosent.
I 2014 hadde norske butikker et svinn på 6,1 milliarder, samtidig som det ble brukt 1,1 milliarder på å forhindre svinn.
En tredjedel av svinnet skyldes tyveri som gjøres av ansatte og leverandører.

Hva betyr dette for deg som driver en virksomhet?
Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg.
Det er dermed enkelte utvalgte modeller som ikke lengre er iht. nye kassasystemloven og må byttes ut innen 1. januar 2019.
Kontorland har oversikt over hvilke modeller som vil tilfredsstille ny kassalov. (Dette gjelder da utstyr levert av Kontorland og de merker som vi forhandler.)

Noen av kravene kort oppsummert
Det stilles strenge spesifikke krav til påbudt og forbudte funksjoner, og til sikring av elektronisk journal.
Før systemet kan tilbys for salg, utleie eller utlån må tilbydere levere en produkterklæring
til skattekontoret om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket.

Forskriftene inneholder også detaljerte krav til innholdet i X-rapporten og Z-rapporten,
samt til innholdet i de forskjellige kvitteringene kassasystemet skal produsere.
Det skal kontinuerlig lagre og sikre elektronisk journal slik at denne ikke kan bli endret i ettertid.
Klare skiller mellom positive og negative beløp på kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal.

Kilder:
https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/krav-til-kassasystem/
https://www.visma.no/blogg/1-januar-kommer-nye-kassasystemloven-klar/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Bokforing-og-regnskap/Nye-krav-til-kassasystem/
http://www.kbdas.no/regelverk